logo: SportJacht Praha s.r.o. - tažná zařízení a autopřívěsy
menu: SportJacht Praha s.r.o. - tažná zařízení a autopřívěsy
Aktualizace:  30.5.2018

náš nový e-shop: tazna-zarizeni-praha.cz

Profil firmy

Společnost SPORT JACHT Praha se již třicet let zabývá konstrukčním vývojem, zkoušením a přípravou výroby autopřívěsů všech hmotnostních kategorii do celkové hmotnosti 3500 kg a tažných zařízení na osobní a užitkové automobily všech značek a typů užívaných na silniční síti ČR. Opakovanou výrobu těchto výrobků následně zajišťuje se smluvními partnery v programovém sdružení SPORT JACHT. Rovněž montáže tažných zařízení na automobily jsou zajišťovány smluvní sítí autoservisů.

 
Tažná zařízení
vyvíjí technická kancelář Sport Jacht v typových řadách z unifikovaných materiálů a komponentů tak, aby umístění tažné hlavice s kulovým čepem splňovalo požadavky příslušných norem a mezinárodních předpisů. Přitom upevnění tažného zařízení na vozidle je řešeno individuálně v bodech doporučených výrobcem vozidla.
Tvarováním nosných příčníků a podélníků v souladu s liniemi vozidla se dosahuje toho, že tažné zařízení je organicky včleněno do charakteru celé karoserie. V současné době je každé vyvíjené tažné zařízení již řešeno tak, aby mohlo být opatřeno odnímatelným spojovacím kulovým čepem různého provedení (podle volby uživatele) - konkrétně s upevněním šroubovým nebo s upínacím mechanizmem bez použití jakéhokoliv nářadí.
Každý typ tažného zařízení s předpokládanou opakovanou výrobou je vzorkován, provozně a pevnostně zkoušen, hodnocen státní autorizovanou zkušebnou a pro použití na příslušném vozidla v silniční síti ČR schválen orgánem státního dozoru. Tato činnost pochopitelně představuje vynakládání značného konstrukčního úsilí a finančních prostředků. Z těchto důvodů lze do vývojového programu naší technické kanceláře zařazovat pouze výběr vozidel s předpokládanou vyšší opakovatelností výskytu na našem trhu.
Samostatně jsou vyvíjeny a schvalovány odnímatelné kulové čepy, především mechanizmy pro jejich upínaní bez použití nářadí a to zejména z hlediska jejich universální použitelnosti pro různé typy tažných zařízení. K tomu účelu má technická kancelář Sport Jacht k dispozici vlastní pevnostní zkušebnu
Většina tažných zařízení a jejich unifikované díly jsou průmyslově chráněny.
Kromě vlastního vývoje, kde celý sortiment kapacitně nestačí, se doplňuje nákupem kvalitních a cenově dostupných Tažných Zařízení různých světových výrobců tak, aby byl uspokojen jakýkoli požadavek zákazníka.

Autopřívěsy

jsou vyvíjeny stavebnicově v typových řadách podle hmotnostních kategorií. Výchozí přívěsovou jednotku tvoří vždy plato - tedy podvozek bez jakékoliv ložné nástavby, vybavený však všemi náležitostmi k provozu v silniční síti. V každé typové řadě přívěsů je uživateli k dispozici příslušná rozměrová řada plat. Vybrané plato je dále, podle požadavku uživatele, dostrojeno ložnou nástavbou v podobě odnímatelných či sklopných čel a bočnic zvolené výšky nebo jinými úložnými držáky podle charakteru přepravovaných břemen.
Technická kancelář Sport Jacht věnuje samostatnou pozornost vývoji příslušných přívěsových dílů, především nápravám, kolům, přívěsovým kloubům, světelným panelům apod. Rovněž pro tyto účely má technická kancelář Sport Jacht k dispozici speciální zkušebnu.

 

 
 
Jak se orientovat v naší presentaci?
Stačí kliknout na nabídky v levém sloupci na tu, která Vás zajímá.
NAVRCHOLU.cz